Service

Wij verlenen services, naar u als klant, én naar de maatschappij.

Wij garanderen kwaliteit

Meer is niet altijd beter! Wij werken conform ISO 9001.

Hoe wij met uw informatie omgaan

Buiten dat het gebruik van social media blijft toenemen, kleven er enorme risico's aan het delen van (kwetsbare) informatie. Daarom wordt gewerkt conform ISO standaard 27001 en andere internationale standaarden. Uw informatie wordt na afloop van een proces ingeleverd en/of vernietigd.

Duurzaam ondernemend

We tracht zoveel mogelijk milieu bewust te werken door bijvoorbeeld geen papier te gebruiken en groen te reizen. Zelfs de website wordt gehost door een duurzame ondernemer met groene servers.

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord

Wij nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit wordt gedaan door een percentage van de winst af te staan aan duurzame investeringen en stichtingen met goede doelen. Over de specifieke investering of het goede doel kan een overeenkomst worden gesloten met de opdrachtgever.