Over ons

Barelds Advies is een jong onderzoek- en adviesbureau, opgericht door Nick Barelds. Onder het label Barelds Advies worden ondernemers, bestuurders, managers en high potentials bij bedrijven, en (semi-) overheden ondersteunt bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken die zich toespitsen op leiderschap, strategie, organisatie, management en gedrag. Barelds Advies heeft ontdekt en ervaren dat, ongeacht product, dienst, cultuur en taal, succes alleen daar ontstaat waar aan een aantal universele basisvoorwaarden wordt voldaan. Deze kennis- en ervaringsdeskundigheid wordt graag aan u beschikbaar gesteld om samen met u uw doelen verantwoord, doelmatig en doeltreffend te realiseren.

Curriculum Vitae

Nick tras in 2002 in dienst van Defensie waar hij voornamelijk werkzaam was binnen de Luchtmobiele Brigade en Koninklijke Marechaussee. Na zijn operationele functies had hij diverse tewerkstellingen op tactisch en strategisch niveau, welke samenhingen met inlichtingen, integrale veiligheidszorg, integrale beveiligingszorg, informatie veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2011 trad Nick in dienst van een Europees veiligheidsteam van een oliemaatschappij. Hier werkte hij vooral met veranderingen in wet- en regelgeving op HSSE gebied (compliance), de veiligheidscultuur, en beleidsimplementaties, planvorming en training rond risico-, crisis en continu├»teit management. 

Nick studeerde integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool waar hij afstudeerde op het digitaliseren van processen binnen het managen van integrale veiligheid. Hij vulde zijn curriculum aan met verschillende publieks- en privaatgerichte opleidingen. Nick neemt momenteel deel aan de pilot master integrated hazard risk management [ managen van integrale veiligheid ] van Delft TopTech [ TU Delft ] i.s.m. Triple-S-Management en Rotterdam School of Management [ RSM ]. Hij doet onderzoek naar invloedsfactoren rondom risicogedrag.

Momenteel werkt Nick als Docent Onderzoeker voor Saxion Hogescholen onder het Lectoraat Leefomgeving. Hiernaast als jongste IVK auteur opgenomen in het bestand van Kluwer.

Kern principes

Het logo is gebaseerd op een natuurlijk fenomeen, een geluidspatroon genaamd Trinity. De drie-eenheid is terug te herleiden naar de basis principes waaruit integrale veiligheid bestaat: veiligheid (safety), beveiliging (security) en externe veiligheid (public safety). Dit fenomeen heeft een statische- en dynamische zijde, waarvan het principe terugkomt in risico management. Zo kennen we statische- en dynamische ondernemingsrisico's.