Diensten

Steeds meer worden we ons bewust hoe slim, effectief en efficiënt om te gaan met risico’s. Hiernaast groeit het bewustzijn ten opzichte van ondernemingsrisico’s, welke vaak samenhangen met allerlei ontwikkelingen op diverse gebieden.

Barelds Advies biedt in dit opzicht op maat gemaakte en passende oplossingen vanuit een breed en holistisch perspectief. Dit alles gericht op gedeelde belangen, samenwerking over grenzen en verandering waar nodig. Strevend naar een balans tussen veiligheid en beveiliging, tegen de achtergrond van situaties die zich acuut voordoen: normaliter in lijn met de beoogde missie, visie, doelstellingen en strategieën van de organisatie. Dergelijke methoden zorgen ervoor dat u gegarandeerd betere resultaten bereikt, en meer geld en waardering uit uw omgeving genereert.

Barelds Advies levert in dit spanningsveld advies, onderzoek en training.

Advies

De core business van Barelds Advies is het leveren van advies op gebieden als:

 • ontwerp
 • integraal risico en continuïteit management
 • organisatie- en bedrijfswetenschap
 • bouwkundige en elektronische maatregelen
 • maatwerk

Training

Trainen is gericht op het beïnvloeden en het bewustzijn van bepaald gedrag. Deelnemers krijgen kennis en praktische handvatten toegereikt. Zij leren vaardigheden aan, of af, om zelf integraal met veiligheid aan de slag te gaan. Of het nu gaat om creëren van een veiligere kinderopvang, het stimuleren van de veiligheids- of beveiligingscultuur of het opzetten van continuiteit management in de zorg, gedrag speelt altijd een grote rol.

 • meerdaagse workshop
 • tweedaagse workshop
 • workshop van een dagdeel
 • maatwerk

 

 

 

Onderzoek

Barelds Advies doet onderzoek op gebieden als: 

 • oorzaak en gevolg analyses
 • kwalitatieve en kwantitatieve risico analyses
 • bestuur/management; risico gedrag en beïnvloeding
 • de menselijke factor
 • diepgaande (fysieke) omgevingsinvloeden
 • maten van volwassenheden analyseren en testen
 • maatwerk


International Cooperation

Den Haag